dimecres, 30 de maig del 2012

Vols formar part de la JUNTA DE L'AMPA?

Vols formar part de la JUNTA DE L'AMPA?
L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l'escola que lliure i voluntàriament s'hi associen. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració entre pares i mares, direcció de l'escola i mestres.

Creiem que en algun moment o altre de l’educació dels nostres fills, tots i cadascun de nosaltres com a pares, mares o tutors hauríem de formar part de la Junta de l’AMPA, per tal de poder opinar i decidir sobre temes que afecten directament a l’educació dels nostres fills, es per això que apostem per una AMPA oberta a tothom qui ho desitgi, on tots aportem noves idees per tal de poder fer matinals, casals, activitats, xerrades, festes, tallers,...

La filosofia de l’Ampa de l’escola Teresa de Pallejà de Fortià i Riumors creu i aposta per les activitats que van directament repercutides als nostres fills, on ells gaudeixin i es diverteixin i alhora aprenguin valors. Es per això que hem decidit fer una rotació anual de càrrecs, així tots els membres podem descobrir cadascuna de les tasques que comporta estar a la Junta i aquesta sigui més dinàmica i activa. Organitzem comissions de treball, treballem en equip i deleguem a cada membre la feina que està disposada a assumir. Formar part de la junta de l’Ampa porta menys feina de la que molta gent es pensa, fem reunions puntuals i agilitzem molta feina via e-mail.

Creiem en el diàleg i el treball en equip, tenim il.lusió i ganes per dur aquest projecte endavant i ens agradaria contar amb el vostre suport i col.laboració.

Si esteu interessats en entrar a la junta no dubteu a contactar amb algun membre o enviar un e-mail a ampafortia@gmail.com

La Junta de l'AMPA. Juny de 2012
__________________________________________________

¿Quieres formar parte de la JUNTA DEL AMPA?

El AMPA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los padres y madres de la escuela que libre y voluntariamente se asocian. Su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración entre padres y madres, dirección de la escuela y maestros.

Creemos que en algún momento u otro de la educación de nuestros hijos, todos y cada uno de nosotros como padres, madres o tutores deberíamos formar parte de la Junta de la AMPA, para poder opinar y decidir sobre temas que afectan directamente a la educación de nuestros hijos, es por eso que apostamos por una AMPA abierta a todo aquel que lo desee, donde todos aportamos nuevas ideas para poder hacer matinales, casales, actividades, charlas, fiestas, talleres, ...

La filosofía del Ampa de la escuela Teresa de Pallejà de Fortià y Riumors cree y apuesta por las actividades que van directamente repercutidas a nuestros hijos, donde ellos disfruten y se diviertan ya la vez aprendan valores. Es por ello que hemos decidido hacer una rotación anual de cargos, así todos los miembros podemos descubrir cada una de las tareas que conlleva estar en la Junta y ésta sea más dinámica y activa. Organizamos comisiones de trabajo, trabajamos en equipo y delegamos a cada miembro el trabajo que está dispuesta a asumir. Formar parte de la junta del Ampa lleva menos trabajo del que mucha gente cree, hacemos reuniones puntuales y agilizamos mucho trabajo vía e-mail.

Creemos en el diálogo y el trabajo en equipo, tenemos ilusión y ganas para llevar este proyecto adelante y nos gustaría contar con vuestro apoyo y colaboración.

Si estáis interesados ​​en entrar en la junta no dude en contactar con algún miembro o enviar un e-mail a ampafortia@gmail.com

La Junta de la AMPA. Junio ​​de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada