dijous, 27 de setembre de 2012

DRETS D'IMATGE

AUTORITZACIÓ REALTIVA A L’ÚS D’IMATGES I VIDEOS

L’AMPA disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el blog, on informa i fa difusió de les activitats realitzades. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup
alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Cal retornar la butlleta omplerta a la bústia de l'AMPA !!
AUTORIZACIÓN REALTIVA EL USO DE IMÁGENES Y VIDEOS

El AMPA dispone de espacios de comunicación y difusión, incluido el blog, donde informa y hace difusión de las actividades realizadas. En estos espacios se pueden publicar imágenes en las que aparezcan, individualmente o en grupo
alumnos que realizan las actividades mencionadas.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la constitución española y está regulado por la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, el AMPA pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para publicar fotografías y vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas y sean claramente identificables.

Hay que devolver el boleto rellenado en el buzón del AMPA!

REUNIÓ AMPA - 3 OCTUBRE

Benvolguts pares,
us convidem a la reunió d’aquest proper dimecres 3 d’octubre a les 9 del vespre a la llar dels jubilats

Ordre del dia:

    •    Presentació i votació dels nous càrrecs
    •    Lectura de la resposta del professorat a les queixes presentadeS per part dels pares a la última reunió d’AMPA (Juny 2011)
    •    Tancament del curs 2011-2012
    •    Valoració Casal d’estiu i casalets
    •    Llibres i material
    •    Matinals i extraescolars
    •    Torn obert de paraula

Us hi esperem a tots, gràcies.
____________________________

Estimados padres,
os invitamos a la reunión de este próximo miércoles 3 de octubre a las 9 de la noche en el hogar de los jubilados

Orden del día:
     • Presentación y votación de los nuevos cargos
     • Lectura de la respuesta del profesorado a las quejas presentadas por parte de los padres a la última reunión de AMPA (Junio ​​2011)
     Cierre del curso 2011-2012
     • Valoración Casal de verano y Casalet
     • Libros y material
     Matinales y extraescolares
     Turno abierto de palabra

Os esperamos a todos, gracias.

dilluns, 24 de setembre de 2012

ESTRAESCOLARS CURS 2012-2013

Benvolguts pares, us deixem la llista d'activitats extraescolars proposades per aquest proper curs 2012-2013:
dimecres, 19 de setembre de 2012

SERVEI D'ACOLLIDA DE 8H. A 9H.

Enguany el Servei d'acollida el realitza l'empresa Anncon, podeu consultar el seu web: www.anncon.es :
Ofereixen de dilluns a divendres de 8h. a 9h. del matí el servei "Bon Dia"
La manera més tranquila de començar el dia. Podràs esmorzar, pintar, mirar contes,....

Opcions i preus:
______________________________________________________
DIES                 1ER FILL                                  2ON FILL
                          1 HORA    1/2 HORA               1 HORA    1/2 HORA 
______________________________________________________
5 DIES              34€            18                         29€             16€
______________________________________________________
4 DIES              30€            14€                         25€             12€
______________________________________________________
3 DIES              27€            12                         22€               8€ 

EVENTUAL           3€ /DIA
 
______________________________________________________
Per a poder formalitzar l'inscripció o per a qualsevol dubte podeu contactar al Tel. 972 83 57 08 (de 9h a 13h)
info@anncon.es

Escola de Natació Comarcal

Informació facilitada des del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà:

"Benvolguts/des;
Un any més, des del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà, engeguem l'Escola de Natació Comarcal.
Adjuntem la informació i el full d'inscripció per si és del vostre interès.
Recordeu que les inscripcions s'obriran el porper dilluns dia 17 de setembre; i que es podran formalitzar a les oficines del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, C/ Anicet de Pagès nº 2 de Figueres (antic Alberg de
joventut( de 9:00 a 14:00 hores; i que les places són limitades. "Servei Local d'Orientació Familiar

Des de l'Ajuntament de Fortià ens han fet arribar aquesta informació que creiem que pot ser interessant per a tots els membres de l'AMPA:

"Per al vostre coneixement us adjuntem la carta relativa a l'adhesió de l'Ajuntament de Fortià al programa Servei Local d'Orientació Familiar, i que  s'ha fet arribar als pares i mares dels nens empadronats a Fortià.
Us recordem, tal com diu l'escrit, que la data límit per apuntar-se és el proper dilluns, i que es pot fer per telèfon 972 534069, per aquest mateix correu electrònic, o bé presencialment a les oficines de l'Ajuntament. També que cal un mínim de 12 persones per sessió per poder-lo organitzar.
Els interessats, si es reuneixen els requisits i es pot portar a terme el servei, hauran d'omplir una butlleta amb les seves dades. Esperem que aquesta proposta sigui interessant per tots vosaltres.
Salutacions"

MENÚ CATERING SETEMBRE

Adjuntem els menús per al mes de setembre que ofereix el Catering Vilanova.


                                                                    MENÚ STANDARD:   Benvinguda al curs 2012-2013

Comença un nou curs! Hem tornat tots plens d'energia i il.lusió.

Des de l'AMPA volem donar la benvinguda a totes les famílies i en especial a les que us incorporeu a l'escola aquest curs 2012-2013 i us convidem a participar activament en totes les activitats que volem dur a terme al llarg d'aquest curs.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb els membres de l’AMPA personalment a les entrades i sortides dels alumnes i també al nostre blog ampafortia.blogspot.com

Agraïm la vostra confiança...
_______________________________________

Empieza un nuevo curso! Hemos vuelto todos llenos de energía e ilusión. 
Des del AMPA queremos dar la bienvenida a todas las familias y en especial a las que se incorpora en la escuela este curso 2012-2013 y os invitamos a participar activamente en las actividades que queremos llevar a cabo a lo largo de este curso. 
Para cualquier consulta podéis contactar con los miembros del AMPA personalmente en las entradas y salidas de los alumnos y también en nuestro blog ampafortia.blogspot.com

Agradecemos vuestra confianza ...

dimarts, 4 de setembre de 2012

TRANSPORT ESCOLAR 2012-2013

Benvolguts pares, us informem del nou horari de transport escolar per a les famílies de Riumors que utilitizin aquest servei.
Apreciados padres, os informamos del nuevo horario de transporte escolar para las famílias de Riumors que utilizen este servicio