dimecres, 30 de maig del 2012

Inscripció al casalet de Juny. Del 25 al 29 de Juny de 2012

Dels dies 25 al 29 de juny, l’AMPA ofereix servei de casalet per a les famílies interessades.
L’horari serà de 8,45 a 13,15.

Preu dels 5 matins 20,00 euros/total (socis)           
Preu dels 5 matins 30,00 euros/total (No socis)
Preu dels 5 matins amb 2 germans 35,00 euros/total (socis)       
Preu dels 5 matins amb 2 germans 55,00 euros/total (No socis)

Tothom que ho desitgi pot formalitzar la inscripció i pagament el divendres dia 8 de juny a les 4,30 al centre agrícola.

____________________________

Los días 25 al 29 de junio, el AMPA ofrece servicio de casal para las familias interesadas.
El horario será de 8,45 a 13,15.

Precio de los 5 mañanas 20,00 euros / total (socios)

Precio de los 5 mañanas 30,00 euros / total (No socios)
Precio de los 5 mañanas con 2 hermanos 35,00 euros / total (socios)

Precio de los 5 mañanas con 2 hermanos 55,00 euros / total (No socios)

Todo aquel que lo desee puede formalizar la inscripción y pago el viernes día 8 de junio a las 4.30 en el centro agrícola.

Inscripció a les extraescolars de 3 a 4,30h, de l’11 al 21 de juny

Com ja vàrem informar en el seu moment, durant els dies que l’escola fagi horari intensiu hem organitzat tallers per a que l’horari escolar no interfereixi en l’horari laboral dels pares/mares/tutors.

Setmana de l’11 al 15 de juny de 3 a 4,30h (5 tardes):  TALLER DE CARÀMICA AMB TORN DE FANG.
Setmana del 18 al 21 de juny de 3 a 4,30h (4 tardes):  TALLER DE CIRCPreu dels dos tallers 30,00 euros/total (socis)            
Preu dels dos tallers 40,00 euros/total (No socis)
Preu dels dos tallers amb 2 germans 55,00 euros/total (socis)  
Preu dels dos tallers amb 2 germans 75,00 euros/total (No socis)

Tothom que ho desitgi pot formalitzar la inscripció i pagament aquest divendres dia 1 de juny a les 4,30 al centre agrícola.
 __________________________


Como ya informamos en su momento, durante los días que la escuela haga horario intensivo hemos organizado talleres para que el horario escolar no interfiera en el horario laboral de los padres / madres / tutores.

Semana del 11 al 15 de junio de 3 a 4,30 h (5 tardes): TALLER DE CARÀMICA CON TURNO DE BARRO.
Semana del 18 al 21 de junio de 3 a 4,30 h (4 tardes): TALLER DE CIRCO

Precio de los dos talleres 30,00 euros / total (socios) 

 Precio de los dos talleres 40,00 euros / total (No socios)
Precio de los dos talleres con 2 hermanos 55,00 euros / total (socios)  

Precio de los dos talleres con 2 hermanos 75,00 euros / total (No socios)

Todo aquel que lo desee puede formalizar la inscripción y pago este viernes día 1 de junio a las 4.30 en el centro agrícola.

Fotografies de classe i grup

Ja tenim disponibles les fotografies fetes per el fotograf Torner, podeu veure mostres en tamany petit a la marquesina petita de fora l’escola o veure les originals a tamany 20x30 cm. dintre de l’escola, al costat de la bústia de l’AMPA.

El preu de cada foto 20x30cm es de 5,50 euros (PREU SOCI). Si desitgeu còpies teniu fins el divendres 8 de juny per deixar la butlleta que hem entregat a cada familia omplerta i els diners dins d’un sobre els diners en un sobre a la bústia de l’AMPA.
________________________

Ya tenemos disponibles las fotografías tomadas por el fotógrafo Torner, podéis ver muestras en tamaño pequeño en la marquesina pequeña fuera la escuela o ver las originales a tamaño 20x30 cm. dentro de la escuela, junto a el buzón del AMPA.
El precio de cada foto 20x30cm es de 5,50 euros (PRECIO SOCIO). Si desea copias tenéis hasta el viernes 8 de junio para dejar el formulario que hemos entregado a cada familia rellenada y el dinero dentro de un sobre el dinero en un sobre en el buzón del AMPA.

Vols formar part de la JUNTA DE L'AMPA?

Vols formar part de la JUNTA DE L'AMPA?
L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l'escola que lliure i voluntàriament s'hi associen. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració entre pares i mares, direcció de l'escola i mestres.

Creiem que en algun moment o altre de l’educació dels nostres fills, tots i cadascun de nosaltres com a pares, mares o tutors hauríem de formar part de la Junta de l’AMPA, per tal de poder opinar i decidir sobre temes que afecten directament a l’educació dels nostres fills, es per això que apostem per una AMPA oberta a tothom qui ho desitgi, on tots aportem noves idees per tal de poder fer matinals, casals, activitats, xerrades, festes, tallers,...

La filosofia de l’Ampa de l’escola Teresa de Pallejà de Fortià i Riumors creu i aposta per les activitats que van directament repercutides als nostres fills, on ells gaudeixin i es diverteixin i alhora aprenguin valors. Es per això que hem decidit fer una rotació anual de càrrecs, així tots els membres podem descobrir cadascuna de les tasques que comporta estar a la Junta i aquesta sigui més dinàmica i activa. Organitzem comissions de treball, treballem en equip i deleguem a cada membre la feina que està disposada a assumir. Formar part de la junta de l’Ampa porta menys feina de la que molta gent es pensa, fem reunions puntuals i agilitzem molta feina via e-mail.

Creiem en el diàleg i el treball en equip, tenim il.lusió i ganes per dur aquest projecte endavant i ens agradaria contar amb el vostre suport i col.laboració.

Si esteu interessats en entrar a la junta no dubteu a contactar amb algun membre o enviar un e-mail a ampafortia@gmail.com

La Junta de l'AMPA. Juny de 2012
__________________________________________________

¿Quieres formar parte de la JUNTA DEL AMPA?

El AMPA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los padres y madres de la escuela que libre y voluntariamente se asocian. Su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración entre padres y madres, dirección de la escuela y maestros.

Creemos que en algún momento u otro de la educación de nuestros hijos, todos y cada uno de nosotros como padres, madres o tutores deberíamos formar parte de la Junta de la AMPA, para poder opinar y decidir sobre temas que afectan directamente a la educación de nuestros hijos, es por eso que apostamos por una AMPA abierta a todo aquel que lo desee, donde todos aportamos nuevas ideas para poder hacer matinales, casales, actividades, charlas, fiestas, talleres, ...

La filosofía del Ampa de la escuela Teresa de Pallejà de Fortià y Riumors cree y apuesta por las actividades que van directamente repercutidas a nuestros hijos, donde ellos disfruten y se diviertan ya la vez aprendan valores. Es por ello que hemos decidido hacer una rotación anual de cargos, así todos los miembros podemos descubrir cada una de las tareas que conlleva estar en la Junta y ésta sea más dinámica y activa. Organizamos comisiones de trabajo, trabajamos en equipo y delegamos a cada miembro el trabajo que está dispuesta a asumir. Formar parte de la junta del Ampa lleva menos trabajo del que mucha gente cree, hacemos reuniones puntuales y agilizamos mucho trabajo vía e-mail.

Creemos en el diálogo y el trabajo en equipo, tenemos ilusión y ganas para llevar este proyecto adelante y nos gustaría contar con vuestro apoyo y colaboración.

Si estáis interesados ​​en entrar en la junta no dude en contactar con algún miembro o enviar un e-mail a ampafortia@gmail.com

La Junta de la AMPA. Junio ​​de 2012

dilluns, 7 de maig del 2012

CASAL ESPORTIU ESTIU 2012

Una vegada realitzat el sondeig del casal d’estiu i després de valorar la resposta més solicitada, el casal esportiu per a nens/es de 3 a 12 anys per aquest juliol i agost de 2012, el realitzarà l’empresa Diversport Empresa de Serveis Esportius SC, l’horari del casal serà finalment de matins: de 8,45 a 13,15. Es per aixó que aquest divendres dia 11 de maig  a les 9 del vespre al casal d’avis us convoquem a la reunió informativa amb la responsable de Diversport per tal de que ens expliqui tots els detalls i activitats del casal.
El casal estarà obert a 20 alumnes cada mes i es tindrà amb compte l’ordre d’inscripció, aquest mateix divendres a la reunió s’obrirà la llista d’assistents.

Una vez realizado el sondeo del casal de verano y después de valorar la respuesta más solicitada, el casal deportivo para niños / as de 3 a 12 años para este julio y agosto de 2012, lo realizará la empresa Diversport Empresa de Servicios Deportivos SC, el horario del casal será finalmente de mañanas: de 8,45 a 13,15. Es por eso que este viernes día 11 de mayo a las 9 de la noche al hogar de ancianos os convocamos a la reunión informativa con la responsable de Diversport para que nos explique todos los detalles y actividades del centro.
El casal estará abierto a 20 alumnos cada mes y se tendrá cuidado el orden de inscripción, este mismo viernes en la reunión se abrirá la lista de asistentes.

SANT JORDI AL CARRER

Imatges de les activitat realitzades durant el diumenge 22 d'abril.

Tot a punt al "Delme" per a realitzar les 7 actuacions de "La llegenda de Sant Jordi" al llarg de tot el dia, a càrrec dels Joves de Fortià!
Moltes gràcies Joves per tota la col.laboració!!

Els tallers al centre agrícola de 11 a 13,30H.:

 Taller de poemes Visuals

 Taller de punts de llibre amb elements naturals

 Taller de Maquillatge

  Taller de Maquillatge

  Taller de fabricació de bitllets de "Dracs"

 Venda de llibres nous i de segona mà


 Venda de pastissos casolans, pinxos i butifarres

 Actuació de "Pitu Tries", amb l'espectacle "l'aventura de ser un paper"

i per acabar el dia....
Projecció a l'església d'una pel.licula per a tothom.
Una sensació diferent en un espai diferent.

Un dia Complert, llàstima del mal temps, que va provocar un canvi de lloc i es vàren tenir que realitzar les activitats al centre agrícola i no a l'aire lliure.
Esperem l'any vinent poder repetir la jornada amb la col.laboració i assistència de tots vosaltres.