dimarts, 21 de juny del 2011

DOCUMENTS REQUERITS CASAL 2011

Els nens que assisteixin al casal cal que portin el dia 1 de juliol de 2011, fotocòpia de:

• Targeta sanitària
• Full de vacunes
• DNI (si en tenen)

"Los niños que asistan al casal es necesario que traigan el día 1 de julio de 2011, fotocopia de:
Tarjeta sanitaria - Hoja de vacunas - DNI (si tienen)"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada